Hoppa till innehållet
EUSL Logo

European Corporate Social Responsibility Group

Början på ett mer företagsdrivet och inkluderande samhälle

En del av European Social Label – Marknadsplatser för återförsäljare av produkter och tjänster
Care to Change the World

s'agapo store logo

European Corporate Social Responsibility Group – Introduktion

European Corporate Social Responsibility Group, ECSR, är början på ett mer företagsdrivet och inkluderande samhälle. Syftet med verksamheten är att erbjuda attraktiva plattformar för tjänste- och produktföretag samt grossister och erbjuda en helhetslösning, oavsett om det handlar om dropshipping eller försäljning av digital mjukvara, med ett transnationellt fokus. Målsättningen är att skapa en eller flera mötesplatser där kunder och konsumenter kan träffa återförsäljare inom alla branscher och veta att när man väljer att handla här så bidrar man även till att skapa ett bättre samhälle.

”ECSR ska göra det attraktivt medlemmar inom EUSL att verka för ett mer inkluderande och jämställt samhälle”

EUSL Logo

För återförsäljare

EUSL Logo

För grossister

European Corporate Social Responsibility Group – Grossister  och återförsäljare

De två huvudspåren för ECSR är återförsäljare och grossister. ECSR vill att all konsumtion ska vara smartare och samhällsbyggande och då det är så vida begrepp har det bestämts att det är också upp till varje medlem, företagare, grossist eller återförsäljare att bestämma vad det betyder för just dem. 

ECSR och EUSL tillhandahåller en verktygslåda för att skapa både ett mer jämställt och inkluderande samhälle så väl som tjänsterna för att både öka omsättningen och skära i sina kostnader men vi är inte experter på någon annans bransch och kommer inte tala om för någon hur de ska arbeta, tycka eller hur de vill lösa integrationsproblematiken som vi har.

Istället är resonemanget att om alla gjorde något så får vi en mycket bättre värld för alla att leva och verka i. För oss är därför kedjan väldigt viktig. Vår tro är att grossister vill arbeta med företag som tar ett socialt ansvar och vill verka för att bli hållbara. Vi tror också att konsumenter helst vill handla eller konsumera av företag som tar ansvar i samhället, oavsett om det är miljö, mänskligt kapital eller något annat. 

”EUSL och ECSR verkar för att hela kedjan, från beställning till leverans samt inblandade parter, ska vara så jämställda och inkluderande som det bara går.”

S’agapo Store – för småföretagare

Plattformen för produkter och tjänster som tillhandahålls av EUSL’s medlemmar heter S’agapo Store och är separerad från plattformarna för grossister och återförsäljare. Här erbjuds kunder och konsumenter en direktkontakt med EUSL’s medlemmar både för produkter och tjänster så väl som rekrytering, bemanning och jobbsökande. Oavsett om man som konsument väljer att handla av en småföretagare, eller återförsäljare som använder sig av en grossist har man även möjlighet att vara med och påverka hur vi ska skapa ett bättre samhälle. 

s'agapo store logo
EUSL Logo

Konsumtion mot ett bättre samhälle

Ofta får man höra att vi måste minska vår konsumtion för att rädda världen. Det sägs även att det är för många människor i världen och att vår nuvarande situation inte är hållbar. Men det är bara delvis sant! Västvärlden så som vi känner till den lider snarare av en retarderande befolkningsmängd och det är bara vissa länder som har för många invånare för att det ska bli hållbart i längden. 

Istället handlar det om att vi som har möjlighet att driva världen i rätt riktning, det vill säga vi som bor i EU och USA, behöver bete oss smartare och driva utvecklingen framåt. Inte bara mot att bli hållbara utan mot att bli positiva. EUSL’s verksamhet är alltid lokal. En förändringsprocess är alltid kämpig men EUSL vill med hjälp av smarta verktyg och gränsöverskridande verksamhet driva den fjärde industriella revolutionen framåt där konsumtion inte bara är effektiv och lönsam, den ska även vara smart, inkluderande och jämställd och skapa nya arbetstillfällen samt nya livskraftiga företag. Det är, lustigt nog kanske, genom konsumtion samhället kan driva fram innovation som löser de utmaningar vi har idag. Att minska konsumtionen skulle vara kontraproduktivt och direkt skadligt för samhället i form av minskad sysselsättning, sämre ekonomi och ger bara ett större utanförskap. Istället är det mycket bättre att uppmuntra smart konsumtion och göra det tillgängligt för alla som vill vara med och bidra. 

Vi är övertygade om att varje krona satsad ger mer tillbaka, även när man konsumerar. Detta låter sig göras genom att ECSR tar en sedvanlig provision av de anslutna medlemmarna, där överskottet går in i vår stiftelse EUSL Foundation och sedan ut i samhället. Den stora skillnaden mot medlemsavgiften, som också går in i stiftelsen, är att om kunden/konsumenten vill så kan denne också vara med och definiera vilka sociala insatser som ska utföras av stiftelsen. Stiftelsen, så väl som EUSL, är lokalt knutna vilket innebär att en social insats alltid sker i närheten av medlem eller kund. Vi är rätt övertygade om att det är medlemmar och konsumenter i en viss del av världen vet bäst gällande vilka utmaningar som finns runtomkring dem och det rimligaste är förstås då att fråga dem. 

European Social Label En introduktion

European Social Labels, EUSL’s, huvudsakliga uppgift är att på ett lokalt, regionalt, nationellt plan samt inom EU motverka utanförskap. Tillsammans med näringslivet finns lösningarna som fram till nu inte är på plats. Myndigheter och framför allt småföretagare har en diskrepans emellan sig och pratar ofta förbi varandra. European Social Label’s syfte är att göra det attraktivt och lönsamt för Sveriges och Europas småföretagare att jobba för ett mer inkluderande samhälle, både på arbetsplatsen men även ute i samhället. European Social Label är positionerar sig  mitt emellan myndigheter och småföretagare och utifrån det perspektivet ska det vara lönsamt för småföretagare att arbeta med människor i utanförskap, utan att för den delen snedvrida den fria konkurrensmarknaden. 

European Social Label har en holistisk syn på vad integration och utanförskap är. Därför är utanförskap definierat till en person över 15 år och utan sysselsättning i minst 30 dagar. Där efter är personen i ett utanförskap. Verksamheten är politiskt obunden men för allas lika värden. Målsättningen är att skapa det nya inkluderande och jämställda samhället, drivet av teknik och småföretagare, som alla upp till sin egen förmåga ska kunna ta del av. 

EUSL Logo
EUSL Logo

EUSL Foundation

Stiftelsen som ser till att överskottet når ut till de som behöver det mest

European Social Label drivs med den idéburna tanken, vilket innebär att det finns ett större mål än att några ägare i slutändan ska tjäna pengar. Istället går överskottet direkt in i vår egen stiftelse som i sin tur delar ut medel till olika sociala projekt, som definieras till fullo av medlemmarna. Lite skämtsamt kallas EUSL Foundation av denna anledning för att vara en dum stiftelse, det vill säga att den i sig inte har bestämmande rätt.