Hoppa till innehållet
EUSL Logo

EUROPEAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GROUP

Om oss och vårt syfte och mål

Care to Change the World

Om oss och vår verksamhet

European Corporate Social Responsibility Group, ECSR, är en verksamhet som är motsatsen till den idéburna tanken och som i detta fall representeras av European Social Label Gruppen, EUSL Gruppen. Man kan kalla det för den andra sidan av myntet om man vill. För oss innebär det att ECSR mångt och mycket står som representant för den privata sektorn och dess verktyg i praktiken för hur man uppnår inkludering och jämställdhet genom sunt företagande. 

Detta ska låta sig göras genom att ECSR  utvecklar de tjänster som EUSL-Gruppen skapat och riktar dem mot bestämda målgrupper och utifrån det skapar vinstdrivande anledningar till att vara medlem i European Social Label, vilket är delat i tre inledande spår: Företagare, Grossister och Återförsäljare

När man handlar via någon av ECSR’s plattformar eller direkt från en medlem i EUSL så vet kunden/konsumenten att en liten del går tillbaka till samhället. Samtidigt tar ECSR betydligt mindre i avgifter för de som säljer på plattformarna än vad som är brukligt, så det är en lönsam affär för alla. 

Alla som säljer via ECSR samt är medlemmar i EUSL är verifierade företagare som vill hjälpa till att skapa inkludering i samhället, vilket utöver sociala insatser även kan innebära tillgänglighetsanpassningar, praktik och arbetsträningsplatser, ett starkt miljöarbete och mycket mer. Att handla av en medlem inom EUSL är således alltid en grund för en sund affär på flera plan.

Vårt syfte

ECSR Gruppen bildades för att skapa attraktiva och lönsamma plattformar för medlemmar i EUSL. Där EUSL fokuserar på det fina och behjärtansvärda väljer ECSR att fokusera på det som driver företag: Pengar. ECSR’s syfte är att vara ett fullgott alternativ för allt från Asset Management, HR, Webb, IT (tjänster som ingår i EUSL-medlemskapet) till att ta fram och utveckla de försäljningsplattformar och portaler som främst S’agapo Store använder. Man kan säga att S’agapo Store, som också är en medlem av EUSL Gruppen, är en frontend medan ECSR är en backend.

Vårt mål

Målsättningen för European Social Label är att vara en ledande aktör i den omställning från ett skattebaserat ekosystem till ett företagsdrivet samhälle där frågor som rör jämställdhet, integration och mångfald finansieras på ett nytt sätt. För att omställningen ska kunna göras behövs det tas fram produkter och tjänster som småföretagare vill investera sin tid i. Det är här myndigheter och regeringar, egentligen världen över, hittills har misslyckats. Det är en rådande konsensus att småföretagarna är nyckeln till att lösa många frågor rörande jämställdheten men ännu har ingen lyckats peka på exakt hur det ska kunna genomföras. Tills nu, vill säga. ECSR är en fjärdedel av European Social Label och det övergripande målet är att göra det så attraktivt och lönsamt för främst småföretagare att arbeta med människor i utanförskap. Här fokuseras det mest på att skapa lönsamma affärer, ökad exponering och driva trafik till medlemmarna.