Hoppa till innehållet
Sälj med oss

Skapa ett bättre samhälle,

öka företagets synlighet och generera fler affärer på samma gång. Det är målsättningen med att vara medlem i European Social Label

Var med och skapa ett bättre, mer jämställt samhälle

Du bestämmer hur det ska gå till – här är några möjligheter

Utbildningar

Kunskap är nyckeln till framgång. Som företagare får man anses som både framgångsrik och drivande. Vill du vara med och definiera utbildningar så att elever och deltagare blir anställningsbara i ett nästa steg så är detta helt rätt! Vi fokuserar på korta utbildningar med relevant innehåll och vill ha näringslivets input på vad detta betyder i praktiken. Vi utbildar även näringslivet i frågor om jämställdhet och inkludering. 

Jakten på sitt första arbete

Vi älskar våra moment 22! För de flesta arbeten krävs det ett bra CV och en referens. Men är man ny på arbetsmarknaden efter 12 års studier så kan det vara svårt. Vi vill tillsammans med er hjälpa fler unga in på arbetsmarknaden. Vi analyserar och intervjuar dem och skulle de vara tillgängliga för lönebidrag eller arbetsgivarstöd ser vi till att sköta den dialogen också, allt ni behöver göra är att visa intresse!

Sysselsättning utanför arbetstid

Arbete och studier är för de allra flesta åtta timmar per dag men sanningen är att det finns 16 timmar till på dygnet. Därför är det viktigt att se till att det finns att göra även på dessa tider. För detta har vi tagit fram vår egen stiftelse dit överskottet av medlemsavgiften går och där sedan våra medlemmar kan bestämma vad för projekt pengarna ska gå till. Marknadsföring av bidragsgivarna ingår och är varumärkesutvecklande.

Sälj med oss

Inkludering enligt din mening

Vi utför och fokuserar på det du tycker är viktigt. Alla definierar utanförskap och inkludering olika och få kan berätta vart deras skattepengar går till. Som medlem kan både ditt företag och omvärlden se vad just ditt fokusområde är för att skapa ett mer inkluderande samhälle. 

Bättre verktyg till verksamheten

European Social Label har verktyg och plattformar som ditt företag kan ta del av utan extra kostnad, till ett värde om 4 200kr ex moms, som tack för hjälpen. Vi kan också erbjuda andra VPS-tjänster till vad vi tror är lägst pris i landet för era specifika tjänster. Alla tjänster som erbjuds drivs av grön el, i vårt fall vattenkraft, och är certifierade för ISO27001 om digital säkerhet. 

Kanske världens bästa kundhanteringssystem

De flesta företag behöver ha ett kundhanteringssystem. Som medlem har man nu möjlighet att få en egen instans av SuiteCRM, systemet som utnämnts till världens bästa CRM-system flera år i rad, helt utan extra kostnad. Systemet är lättskött och GDPR-redo och ligger inte i molnet utan vi har full koll på vart den är.

Videomötestjänster baserat på ert varumärke

Vi tycker det är tråkigt att digitala möten enbart har ett fåtal aktörer och alternativ. Vi har därför utvecklat en tjänst byggd på anonymitet i första hand men anpassar den också med våra medlemmars varumärken.  Tjänsten är helt fri från begränsningar som andra alternativ har byggt in men erbjuder samma funktioner.

Kommunikationsverktyg för professionellt arbete

European Social Label är verifierat av Microsoft, Google och Facebook och har via den senare fått tillgång till deras företagsversion Workplace. Som medlem i European Social Label får man också använda Workplace där man kan ha interna arbeten och möten samt nätverka med andra medlemmar. 

Morgondagens företagare växer genom att ta ansvar.

Detta kan vara er chans att hänga på tåget och göra rätt från början. Studier visar att CSR är lönsamt men hittills bara varit för stora företag. Genom vårt medlemskap tar vi CSR ned på en nivå där framför allt micro och småföretagare kan vara delaktiga. CSR har generellt sett också varit mer fokuserat på miljöarbete men genom våra verksamheter och koncept tar vi även in de mänskliga värderingarna. 

Sälj med oss

Ett bättre samhälle, marknadsföring av ert arbete och möjligheten till lägre kostnader och ökad omsättning

European Social Label är en holistisk lösning på integrationsproblemen i samhället. Likaså är det en holistisk verktygslåda för er som företagare där allt finns för att ni ska lyckas. European Social Label marknadsför medlemmar och inte sig själva, för oss är ändamålet om ett jämställt och inkluderande samhälle det som betyder något och det vill vi visa upp genom er.

Riktade insatser. Du bestämmer inriktning.

Få i dagens samhälle kan säga vart deras skattepengar tar vägen. För de allra flesta är det kanske heller inte så intressant att veta så länge det mesta fungerar. Men alla som någon gång pillat med bokföring vet hur mekaniskt och hur noggrant det faktiskt är inom företagsvärlden, så varför kan inte samhällsfunktionerna redovisas på samma vis? 

European Social Label, som drivs av företagare för företagare, anser att en tydligare redovisning önskas. Vi är inte här för att klaga, istället väljer vi att agera. Det innebär att alla medlemmar kan ta del av hur kostnader och vi redovisar vad vi gör. Än viktigare är kanske att det vi gör definieras av våra medlemmar. Social integration och utanförskap är i dagens samhälle ett så pass stort problem att alla har olika uppfattningar om vad som behöver prioriteras och därför lägger vi gladeligen ut det ansvaret på våra medlemmar som kan inkomma med direkta förslag som ska genomföras eller lämna önskemål. Det ligger sedan på European Social Label och vår stiftelse EUSL Foundation att utefter förmåga genomföra detta, tillsammans med våra medlemmar eller i egen regi. På grund av detta kallar vi själva vår stiftelse för att vara en dum stiftelse, då den ska göra precis det som någon annan säger åt den. 

Alla tjänster, program och insatser i ett medlemskap

Det får inte vara för krångligt för då blir det inget av det. Vi har därför utvecklat ett medlemskap som till stor del bygger på våra medlemmars engagemang, förutsättningar och önskemål. Vi vill se det som en buffé där företagen plockar vad de vill ha och skulle något saknas på buffén ser vi till att lösa det. Som medlem får man också ta om eller göra ändringar precis när man vill. 

European Social Label lanserar inom kort även e-handelsplattformar för medlemmar samt finansieringstjänster