Hoppa till innehållet
EUSL Logo

EUROPEAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GROUP

För grossister som vill sälja mer

Care to Change the World

För grossister

Inom European Social Label, och där med även European Corporate Social Responsibility, läggs tjänster och produkter för enkelhets skull i samma kategori. Här fokuseras det snarare på den säljande faktorn framför en tjänste eller produktbeskrivning. I vår företagskultur kallas grossister för portalföretag, vilket syftar till att företag ansluter sig till en portal för att sälja mer eller köpa in produkter som sedan går ut till kunder eller konsumenter. Vi vet att det idag finns ett starkt behov av främst ett tydligt miljöarbete inom CSR och vi tror också att de flesta portaler använder detta i större eller mindre utsträckning så länge det inte är ett hinder för den ordinarie verksamheten. 

EUSL och ECSR vill gärna vara med och delaktiga i flera portaler där ansluta företag tar ett stort socialt ansvar. Vi tror att de tack vare detta ökar sin egen omsättning genom att kunna visa upp en form av ansvar som deras konkurrenter inte kan visa upp. EUSL vill av denna anledning agera som en motsvarande miljömärkning men inom social ansvar, en så kallad socialmärkning där ni som grossister ställer tydliga krav på återförsäljarna som i sin tur kan sälja mer för att de varumärkesutvecklas i en hållbar och positiv riktning. Vi kan bistå er med bra betalalternativ utan någon nedre gräns, där vi sett att många kräver minst 3 000kr som lägsta inköp som fungerar gränsöverskridande, så kallad transnationell handel, som följer vårt resonemang kring den fjärde industriella revolutionen. 

Givetvis måste en grossist bereda väg genom det goda exemplet, var av ett medlemskap i European Social Label måste till. Utöver detta handlar det om en tydlig men enkel kravställning till återförsäljarna. Kontakta oss vid intresse för att ta del av vårt portalprogram för grossister.